Zoznam lekárov

Tu nájdete zoznam zubných lekárov na Slovensku so základnými údajmi. Ak sa zaregistrujete v Zubnej karte, dozviete sa aj to, aká je ich špecializácia, či ošetrujú deti, či prijímajú nových pacientov a pod. Tieto hodnotné informácie získate len vďaka Zubnej karte.

Meno lekára Názov ambulancie
Absolvoval iTop
Telefónne číslo Mesto
MDDr. Matej Medzihradský Alexia Creative Liptov s.r.o. Nie 0907136854 Liptovský Mikuláš
MUDr. Petra Borecová Alba Dental Clinic s.r.o Áno 0918/814 542 Bratislava
MUDr. Katarína Adamková AK DENT, s.r.o. Áno 032/7778305 Lubina
MUDr. Alžbeta Adamkovičová Adamal Dent s.r.o Nie 0577623291 Snina
MUDr. Adela Fiľarská ADADENTA s r.o. Áno 0547423783 Stropkov
MUDr. Marek Hoffmann ABM DENT s.r.o. Áno 0911510325 Košice
MUDr. Mária Koržová AB-DENTES, s.r.o. Áno 0517710618 Prešov
MDDr. Adriána Fejová A-DENT pluss, s.r.o. Áno 5684348 Dolný Kubín
MDDr. Adriána Fejová A-DENT pluss, s.r.o. Áno 0910579321 Dolný Kubín
MUDr. Janka Janurová 3Dental s.r.o Áno 0915060099 Košice
MUDr. Marián Brunovský 3Dental s.r.o Áno 0915060099 Košice
MUDr. Soňa Brunovská 3Dental s.r o Áno 0915060099 Košice